Sounds of China playlist for 12/19/2015

Program: 
-
Ta de hua (His Words); Yong yuan de zhu fu (Eternal Blessings); Cong cong lai cong cong cong qu (Hurrying Coming, Hurrying Going); Chu lian zi wei tian; Yong yuan ai wo (Love Me Always)
from
-
San niang jiao zi (San Niang Teaches a Child)
from
-
Fang ji ya; Da tie; Ya ai hu hu; De shao mi xiang; Yao jian zi ge; Yao zhe yao (Swinging)
from
-
Falling Flowers (Luo Hua Hen); Birds Saluting the Phoenix (Bai Niao Chao Feng)
from
-
Today or Never (Jin Xi He Xi)
-
Travel At Night (Ye Ban Xing)
-
My Youthful Days (Shao Nian De Wo)
-
By the Suzhou River (Su Zhou He Bian)
-
Night in Shanghai (Ye Shanghai)
-
Song of Husking Rice
from
(
)
-
The Mountain Kids
-
The Sea of Lugu Lake Women
-
Oh, Li River
-
The Passionate Bawu
-
Three Tea Serves
-
Ode to the Plateau
-
Toy & 61 Festival; Pumpkin; Elf; Love Tosh; Dragon Dung Ball; Nova Nova
from
(
)
-
Hard Heart (Love Spy); Tiger Dance
from
(
)
Department: