Sounds of China playlist for 06/04/2011

DJs: 
Eric "The Wind" I...
Artist Title Album Label Link
Zhang Weiliang Sorrow The Heavenly Sound of Xiao Kiigo
Hu Zhihou Yanlou Shatan; Sanbaofe; Hujia Shibapuo; Dachengjing Music of the Guanzi JVC
Weng Zhenfa; Fu Renchang Yi Meng; Song Cha; Fenghuang Zhanchi; Chao Yuan Ge; Wei Shan Hu Chuan Ge Stream Flowing: traditional music from China LC
Mukam Art Troupe of Xinjiang Love for Homeland; Charming Mairemu; Don't Torment Me, Dear; The Beautiful Girl; The Scenic Kashgar; Please Treasure My Love; Ode to Spring; Mayila; Alamuhan Don't Torment Me, Dear: Xinjiang folk songs Hugo