Sounds of China playlist for 06/01/2013

DJs: 
Ethan "Qp" Edwards
Artist Title Album Label Link
hau kwoon and ben-cho Yue ko maan cheung
Moong King-sin and Wong yuk-ping Shau see yuen Chinese Opera Songs and Music Smithsonain Folkways
Moong King-sin and Wong yuk-ping Foh mong fan kung sap-sei nin Chinese Opera Songs and Music Smithsonain Folkways
Fung Yik-Tong and Wong yuk-ping Yin yen yyat siu Chinese Opera Songs and Music Smithsonain Folkways
Deng Jiandong and Wang Wenli Spring Morning in Suzhou Night Thoughts Hugo Production
Ma Xiaohui and Peng Boer Ditty of Henan Province Night Thoughts Hugo Production
Wang Guotong Flickering Candles Night Thoughts Hugo Production
Dajichang Drum Music Society Qiangtiange Xi'an Drums Music Hugo Production
Zhouzhi Nanjixian Drum Music Society Yanluoshatan Xi'an Drums Music Hugo Production
Fusanxue Wind and Percussion Music Society Mount Zhongnan Xi'an Drums Music Hugo Production
Wei Xiao Dong Story of Lan Huahua Erhu Solo CRC
Wei Xiao Dong Sunshine on Taxkorgan Erhu Solo CRC
Wei Xiao Dong A Poem of Spring Erhu Solo CRC
Li Xiang-ting Flowing Water Ancient Qin Music Hugo Production
Li Xiang-ting Eighteen Pieces of the Barbarian Pipe Ancient Qin Music Hugo Production
Li Xiang-ting Night Music Ancient Qin Music Hugo Production