Saturday Night at the Opera playlist for 03/24/2013

-
Carmen; Pres des remparts de Seville
from
-
Khovanshchina
from
(
)
-
Die Fledermaus
from
(
)
Khovanschina played by Sofia National Opera Conductor: Emil Tchakarov Prince Ivan Khovansky: Nicolai Ghiaurov (bass) Prince Andrey Khovansky: Zdravko Gadjev (tenor) Prince Vasily Golitsin: Kaludi Kaudov (tenor) Shaklovity: Stoyan Popov (baritone) Dosifey: Nicola Ghuiselev (bass) Marfa: Alexandrina Miltcheva (mezzo-soprana) Public Scribe: Angel Petkov (tenor) Emma: Maria Dimchevska (soprano)
Department: