Raag Aur Taal playlist for 04/27/2014

Program: 
-
Raga Bageshri (Tarana)
from
(
)
-
Raga Kedar (Alap, Composition in Vilambit Jhaptaal, Composition in Medium Teentaal)
from
(
)
-
Raga Miya ki Malhar
from
(
)
-
Raga Gavati
from
(
)
Department: