Raag Aur Taal playlist for 01/19/2014

Program: 
-
Raga Shahana Kanada (Alap, Jor, Jhala)
from
(
)
-
Raga Shahana Kanada (Vilambit Gat in Ektal)
from
(
)
-
Raga Shahana Kanada (Drut Gat in Tintal)
from
(
)
-
Raga Pahari (Dhun in Keharwa Tal)
from
(
)
-
Raga Charukeshi
from
(
)
-
Raga Kamod
from
(
)
-
Raga Jhinjhoti
from
(
)
-
Raga Manj Khamaj
from
(
)
Department: