Morning Profiles playlist for 01/07/2018

-
Duan Na Muiligheartaich & Laoi Na Mna Mora
from
(
)
-
Tha 'M Buntata Mor / An Bairille / Boc Liath Nan Gobhar
from
(
)
-
An Eala Bhan
from
(
)
-
Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Dealai / Neili
from
(
)
-
Alasdair Mhic Cholla Ghasda
from
(
)
-
Gol Na Mban San Ar / The Walls of Liscarroll / Alistrum's March
from
(
)
-
Cailini Deasa Mhuigheo / Eadar Alba Is Eirinn / Mrs Ramsay of Barton / Tie the Bonnet Tight
from
(
)
-
A Riogain Uasail
from
(
)
-
Fear a’ Bhrochain / Dòmhnall Binn
from
(
)
-
Òran an Ròin
from
(
)
-
A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi
from
(
)
-
Tunes Set: The Thatcher / Peter Byrne's / The Tripper's
from
(
)
-
Thig Am Bata
from
-
Aoidh, Na Dèan Cadal Idir
from
(
)
9559