Raag Aur Taal playlist for 11/13/2016

Program: 
Manisha
-
Raga Mian Ki Malhar - Alap, Jod, Jhala, Madhya Laya Gat In Jhap Taal
from
(
)
-
Avalu Thaari Aave Badilo Ghar Aave (feat. Musicians Of Rajasthan)
from
(
)
-
Kesariyaa Baalam (feat. Musicians Of Rajasthan)
from
(
)
-
Bandish (composition) In Jhaptaal 'Asi Darbari Gunijangave'
from
(
)
-
Raga Bhinnashadja - 'Aja Hun Aaye Sudhara Piya Shyam'
from
(
)
-
Puriya Dhanashri (Evening Raag)
from
(
)
2721