Raag Aur Taal Playlists

Raag Aur Taal playlist for 05/08/2016

Department: 
DJs: 
Angela Xia

Raag Aur Taal playlist for 04/10/2016

Department: 

Raag Aur Taal playlist for 03/19/2016

Department: 
DJs: 
Gabe Soileau

Raag Aur Taal playlist for 02/14/2016

Department: 
DJs: 
Angela Xia

Raag Aur Taal playlist for 12/13/2015

Department: 
DJs: 
Jenna Li

Raag Aur Taal playlist for 09/13/2015

Department: 
DJs: 
Drew Feldman

Raag Aur Taal playlist for 08/16/2015

Department: 
DJs: 
Drew Feldman

Raag Aur Taal playlist for 08/09/2015

Department: 
DJs: 
Xinyu Guan

A night of pentatonic ragas.

Raag Aur Taal playlist for 08/02/2015

Department: 
DJs: 
Drew Feldman

Raag Aur Taal playlist for 07/19/2015

Department: 
DJs: 
Jenna Li